SAFi 2018: Môj dar!

Ďalší ročník SAFi je momentálne v procese prípravy.

archív 2018

Filmári – amatéri, aj tento rok je tu súťaž amatérskych filmárov SAFi 2018!

Natočte krátke video pomocou telefónu, fotoaparátu či kamery na tému: Môj dar! Na víťaza čaká skvelá odmena - fotoaparát Nikon D3400 a z jeho farnosti prinesie TV LUX priamy prenos svätej omše na náklady televízie.

Čo je SAFI


SAFi je súťaž amatérskych filmárov, ktorú TV LUX po 1. krát vyhlásila v septembri 2013. Cieľom súťaže je motivovať amatérskych video-tvorcov a aktivizovať ich kreatívny potenciál pri tvorbe videí na zadanú tému.

Víťaz získa fotoaparát Nikon D3400 a z jeho farnosti navyše prinesie TV LUX priamy prenos svätej omše na náklady televízie. Dodané videá vyhovujúce technickým a obsahovým nárokom televízie budeme následne vysielať.

Pravidlá


Do súťaže sa môžu zapojiť filmári - amatéri: jednotlivci, spoločenstvá i komunity. Súťažné videá je potrebné doručiť mailom na adresu safi@tvlux.sk alebo na CD nosiči poštou na adresu: TV LUX, s. r. o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava do 31. 1. 2018.

Vaše video musí spĺňať nasledovné kritériá

Kliknite SEM a prečítajte si aké pravidlá (vrátene technickej špecifikácie) musí spĺňať súťažné video.

Hlasovanie

12. 2. 2018 budú v relácii Doma je doma predstavené všetky súťažné videá a spustí sa prvé kolo hlasovania.
20. 2. 2018 budú v relácii Doma je doma predstavení 4 finalisti SAFi 2018 a spustí sa druhé kolo hlasovania.
Vyhlásenie víťaza: 27. 2. 2018

Porota

Jozef Kováčik
programový riaditeľ TV LUX
Zdenka Pašuthová - Marková
dramaturgička
Marek Poláček
režisér a dokumentarista