Logo SAFi

Súťažné videá

Hlasujte za videá, ktoré postúpili do FINÁLE SAFi 2017!

Spôsob hlasovania: pozrite si finálové videá a priraďte každému poradie od 1. do 4. /1. = najlepšie hodnotenie/


Plavecký Peter
Juraj, Peter a Ján Zongoroví, Martin Ščepka

Trnava
Damián Konig

Prešov
Tomáš Ján Kuchár, Ján Kočiš, Matej Dzurik

Trstená
Martina Vodičková


Hlasovanie bolo ukončené