Pravidlá súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť filmári - amatéri: jednotlivci, spoločenstvá i komunity. Súťažné videá je potrebné doručiť mailom na adresu safi@tvlux.sk alebo na CD nosiči poštou na adresu: TV LUX, s. r. o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava do 31. 1. 2018.


Vaše video musí spĺňať nasledovné kritériá:

Technické parametre:

Upozornenie: videá musia byť neutrálne z hľadiska liturgického obdobia, treba sa vyhnúť vianočnej výzdobe.

Súťažné videá musia spĺňať tieto technické parametre: Kvalita FULL HD  1920x1080  s min. dátovým tokom 20Mbit/s

HLASOVANIE

Za súťažné videá budú môcť hlasovať všetci diváci na tejto stránke v časti Súťažné videá (spraviť link na túto podstránku). Pre hlasujúcich máme takisto pripravené zaujímavé ceny. Neváhajte a zapojte sa!

Hlasovanie za súťažné videá bude prebiehať v 2 kolách:

12. 2. 2018 budú v relácii Doma je doma predstavené všetky súťažné videá a spustí sa prvé kolo hlasovania.

Prvé kolo hlasovania: 12. - 19. 2. 2018

Na základe diváckeho internetového hlasovania postúpia do finále 2 súťažné videá (každý hlasujúci môže odovzdať len 1 hlas). Ďalšie 2 videá posunie do finále odborná porota.

20. 2. 2018 budú v relácii Doma je doma predstavení 4 finalisti SAFi 2018 a spustí sa druhé kolo hlasovania. Druhé kolo hlasovania: 20. 2. - 26. 2. 2018
Vyhlásenie víťaza: 27. 2. 2018
Na základe diváckeho internetového hlasovania (každý hlasujúci zoradí finálové videá podľa preferencií) vyhlásime víťaza v relácii Doma je doma.
 Ak by ste mali ďalšie otázky, píšte na adresu safi@tvlux.sk.