Čo je SAFi

SAFi je súťaž amatérskych filmárov, ktorú TV LUX po 1. krát vyhlásila v septembri 2013. Cieľom súťaže je motivovať amatérskych video-tvorcov a aktivizovať ich kreatívny potenciál pri tvorbe videí na zadanú tému. V minulosti sa súťažiaci pasovali s témami Moja farnosť, Moje ÁNO, Môj SAMARITÁN, Moja MAMA, Môj DAR, Moja OBETA, Moja MISIA a Moji STARKÍ.

Témou tohto ročníka je Môj UČITEĽ.

Súťažné video musí spĺňať stanovené kritériá:

  • maximálna dĺžka videa 5 minút
  • stanovenú tému
  • technické požiadavky (uvedené nižšie)
  • video spolu s prihláškou poslať najneskôr do 6. 11. 2022.

Minimálne technické požiadavky:

  • kvalita videa Full HD/UHD/4K (1920 x 1080 alebo viac)
  • formát videa mp4
  • bitrate (dátový tok) 12 Mbps (a viac)
  • 25 snímkov (fp) / 50 polsnímkov (p) za sekundu
  • kvalitný zvuk (stereo, dátový tok minimálne 128 kbps, vzorkovacia frekvencia 48 khz)

Presné podmienky súťaže nájdete v časti PRAVIDLÁ SÚŤAŽE