Čo je SaFi

 

SAFi je súťaž amatérskych filmárov, ktorú TV LUX po 1. krát vyhlásila v septembri 2013. Cieľom súťaže je motivovať amatérskych video-tvorcov a aktivizovať ich kreatívny potenciál pri tvorbe videí na zadanú tému. V minulosti sa súťažiaci pasovali s témami Moja farnosť, Moje ÁNO, Môj SAMARITÁN, Moja MAMA, Môj DAR, Moja OBETA, Moja MISIA a Moji STARKÍ.

Tému tohto ročníka vám predstavíme v relácii Doma je doma 12.9.2022.

Súťažné video musí spĺňať stanovené kritériá:

  • maximálna dĺžka videa 5 minút
  • stanovenú tému
  • technické požiadavky (uvedené nižšie)
  • video spolu s prihláškou zaslať poštou na adresu TV LUX, s. r. o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava najneskôr do 6. 11. 2022.

Minimálne technické požiadavky:

  • kvalita Full HD (1920 x 1080 alebo viac)
  • formát mp4, mov, mpg
  • bitrate (dátový tok) 8 Mb (a viac)
  • kvalitný zvuk (stereo, dátový tok minimálne 128 kbps, vzorkovacia frekvencia 48 khz)

Presné podmienky súťaže nájdete v časti PRAVIDLÁ SÚŤAŽE