Všetky videá, ktoré boli v súťaži 2013

alebo

2013  2014   2016  2017   2018  2019   2020  2021

Farnosť: Povýšenia sv. Kríža, Bratislava - Petržalka I.
Lukáš Sýkora
Farnosť: Povýšenia sv. Kríža, Bratislava - Petržalka I.
Štefan Granec
Farnosť: Brodno
Marcel Ďurkovský
Farnosť: Chminianska Nová Ves
Ľubomír Šarišský
Farnosť: Jelenec
Bumbaloví
Farnosť: Kežmarok
Patrik Benyak
Farnosť: Kobyly
Jozef Marčin
Farnosť: Komjatice
Repkoví
Farnosť: Kysucké Nové Mesto
Magdaléna Šeríková, Ladislav Šarina
Farnosť: Kysucké Nové Mesto
Anna Sedláčková
Farnosť: Michalovce
Dominik Tudoš
Farnosť: Oravská Jasenica
Matúš Vráb
Farnosť: Plavecký Peter
Juraj Zongor
Farnosť: Preseľany
Dezider Hayden a Juraj Baláži
Farnosť: Rajec
Milan Jánoš
Farnosť: Šaľa
Tibor Ševčík
Farnosť: Šenkvice
Barbora Bilková
Farnosť: Topoľčany
Martin Rosa a Roman Fabík
Farnosť: Trstená
Martina Vodičková
Farnosť: Zubrohlava
Erika Hušlová
Farnosť: Brodno
Matej Mičiak
Farnosť: Záhorská Bystrica
Gaučáci
Farnosť: UPC sv. Košických mučeníkov - Košice
Jozef Palaščák
Farnosť: Rajec
Ľubomír Kosper
Farnosť: Sabinov
žiaci CZŠ sv. Jána Krstiteľa
Farnosť: Plaveč
Peter Šlosár
Farnosť: Sv. Gorazda NITRA - Klokočina
Lukáš Lenner, Juraj Ondruš
Farnosť: Margecany
Tomáš Thúr a Ján Grega
Farnosť: Martin
Pavol Martaus
Farnosť: Trebišov
SPOLKO TV