Pravidlá súťaže

Článok 1: Téma súťaže

Televízia LUX pozýva všetkých amatérskych filmárov zapojiť sa do 6. ročníka Súťaže amatérskych filmárov SAFi 2019 na tému „MOJA OBETA“.  Mnoho vecí v našich životoch nás stojí nejakú obetu. Súťažná téma MOJA OBETA dáva priestor a možnosť, pozrieť sa na seba i na svoje okolie a hľadať obetu v každodennom živote a v živote ľudí okolo nás.

 

Článok 2: Prihlasovanie a požiadavky na účasť

Súťaž nie je vekovo ohraničená. Zúčastniť sa môžu jednotlivci i skupiny (stretko, trieda, škola, ...). Každý súťažiaci sa do súťaže prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlášky, ktorá je dostupná na internetovej stránke safi.tvlux.sk a to najneskôr do 21. januára 2019.

 

Článok 3: Cena

Hlavnými cenami súťaže sú digitálny fotoaparát CANON EOS 200D, akčná kamera GoPro Hero 7 Silver a priamy prenos svätej omše z farnosti víťaza.

Výherca, ktorého vyberie odborná porota, získa digitálny fotoaparát CANON EOS 200D.

Výherca, ktorý získa najväčší počet hlasov v diváckom hlasovaní, získava akčnú kameru GoPro Hero 7 Silverpriamy prenos svätej omše z jeho farnosti.

Hlasujúci v internetovom hlasovaní budú zaradení do žrebovania o poukážku na nákup na internetovom portáli KUMRAN.sk v hodnote 50 €.

 

Článok 4: Obsahové a technické požiadavky súťažného videa

Súťažné video musí spĺňať nasledovné kritériá:

Technické požiadavky:

Video

- Full HD rozlíšenie (1920 x 1080)

- formát mp4, mov, mpg 

- Bitrate (dátový tok) 8 Mb 

Audio

- stereo

- dátový tok 128 kb  

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na safi@tvlux.sk

 

Článok 5: Dôležité termíny

 Súťaž sa oficiálne spúšťa v relácii Doma je doma 5. novembra 2018 o 17:30.

Termín posielania súťažných videí je do 21. januára 2019.

Prvé kolo hlasovania sa uskutoční v dňoch od 5. 2. 2019 do 11. 2. 2019 prostredníctvom stránky safi.tvlux.sk.

Výsledky 1. kola hlasovania budú vyhlásené v relácii Dome je doma 5. 2. 2019 o 17:30.

Druhé - finálne kolo hlasovania sa uskutoční v dňoch od 12. 2. do 18. 2. 2019 prostredníctvom stránky safi.tvlux.sk.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v relácii Doma je doma 19. 2. 2019 o 17:30

Článok 6: Postup výberu

 

Súťaž SAFi 2019 vyhlási dvoch víťazov, ktorých vyberá odborná porota a diváci postupom pozostávajúcim z dvoch kôl.

1. kolo: V prvom kole hlasovania, ktoré sa uskutoční od 5. 2. 2019 do 11. 2. 2019 budú vybraní 4 finalisti a to nasledovne: dvaja postupujú na základe najväčšieho počtu diváckych hlasov v internetovom hlasovaní na stránke safi.tvlux.sk, zvyšných dvoch finalistov vyberá odborná porota.

Hlasujúci môže v 1. kole odoslať len jeden hlas.

Priebežné výsledky 1. kola internetového hlasovania nebudú zverejnené. Vyhlásia sa až po ukončení hlasovania v relácii Doma je doma 12. 2. 2018 o 17:30.

2. kolo: V druhom kole hlasovania sa porota a hlasujúci rozhodujú medzi štyrmi finalistami. Odborná porota zvolí jedného výhercu. Druhý výherca bude zvolený na základe najvyššieho počtu hlasov v diváckom hlasovaní na stránke safi.tvlux.sk.

Hlasujúci môže v 2. kole hlasovať len raz.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v relácii Doma je doma 19. 2. 2019 o 17:30.

 

Článok 7: Internetové hlasovanie

1. kolo hlasovania:

Hlasujúci pridelí svoj hlas jednému súťažnému videu. Po odoslaní hlasu príde hlasujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, potvrdzovací e-mail.

Hlasovať v 1. kole je možné iba 1-krát.

2. kolo hlasovania:

Hlasujúci prideľuje 4 videám, ktoré postúpili do semifinále poradie od 1. po 4., pričom ako prvé v poradí je video, ktoré sa hlasujúcemu páči najviac. Po odoslaní hlasu príde hlasujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, potvrdzovací e-mail.

Hlasovať v 2. kole je možné iba 1-krát.

Všetci hlasujúci sú automaticky zaradení do žrebovania o poukážku na núkup na internetovom postáli kumran.sk v hodnote 50 €.

 

Článok 8: Vylúčenie z účasti

Televízia LUX si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ak:

- poruší stanovené pravidlá

- súťažné video bude obsahovať skrytú alebo zjavnú reklamu

- súťažné video nebude spĺňať dané kritériá (pozri článok 4)

- bude zistené falošné priraďovanie hlasov v 1. alebo 2. kole internetového hlasovania

- odošle prihlášku so súťažným videom po stanovenom termíne (21. 1. 2019)

- nie je amatérskym filmárom

 

Článok 9: Autorské práva

Televízia LUX si vyhradzuje právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a komerčné účely. Súťažiaci zodpovedá za to, že všetky osoby účinkujúce v jeho videu boli oboznámené s tým, že video bude použité na prezentačné, mediálne a komerčné účely v TV LUX.

 

Článok 10: Zodpovednosť

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže či predpokladaných termínov súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností.

Odporúča sa nečakať s posielaním prihlášky na poslednú chvíľu, nakoľko môže dôjsť k spomaleniu internetu, problémom so serverom alebo iným problémom, a teda sa môže stať, že lehota uplynie bez toho, aby bola prihláška podaná.

 

Článok 11: Ochrana osobných údajov

Autor berie na vedomie, že zapojením sa do súťaže budú spracúvané poskytnuté osobné údaje na zákonnom podklade § 13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z.z., teda že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je autor. Odovzdané dielo nebude poskytnuté tretím stranám bez súhlasu autora a bude archivované u
prevádzkovateľa na dobu neurčitú.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na safi@tvlux.sk.

 

Článok 12: Súhlas s týmito pravidlami

Účastníci súťaže a hlasujúci sú povinní v plnej miere dodržať uvedené pravidlá.

 

Článok 13: Kontakt

Všetky dôležité informácie o súťaži sa nachádzajú na stránke safi.tvlux.sk. V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži môžete kontaktovať koordinátorov súťaže na safi@tvlux.sk.