Pravidlá komplet

Článok 1: Téma súťaže

Televízia LUX pozýva všetkých amatérskych filmárov zapojiť sa do 7. ročníka Súťaže amatérskych filmárov SAFi 2020 na tému „MOJA MISIA“.  Súťažná téma ponúka priestor a možnosť, zamyslieť sa nad našou životnou misou.

 

Článok 2: Prihlasovanie a požiadavky na účasť

Súťaž nie je vekovo ohraničená. Zúčastniť sa môžu jednotlivci i skupiny (stretko, trieda, škola, ...). Každý súťažiaci sa do súťaže prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlášky, ktorá je dostupná na internetovej stránke safi.tvlux.sk a to najneskôr do 31.10.2020.

 

Článok 3: Cena

Súťaž SAFi má 2 víťazov.

Výherca, ktorého vyberie odborná porota, získa dron DJI MAVIC MINI.

Výherca, ktorý získa najväčší počet hlasov v diváckom hlasovaní, získava akčnú kameru digitálny fotoaparát CANON EOS 250D s objektívom 18-55 DC III a priamy prenos svätej omše z jeho farnosti.

Hlasujúci v internetovom hlasovaní budú zaradení do žrebovania o balíček od TV LUX.

 

Článok 4: Obsahové a technické požiadavky súťažného videa

Súťažné video musí spĺňať nasledovné kritériá:

Technické požiadavky:

Video

- Full HD rozlíšenie (1920 x 1080) alebo vyššie

- formát mp4, mov, mpg 

- Bitrate (dátový tok) 8 Mb (a viac)

Audio

- stereo

- dátový tok 128 kb  (a viac)

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na safi@tvlux.sk

 

Článok 5: Dôležité termíny

Prihlasovanie videí do súťaže SAFi je možné najneskôr do 31.10.2020.

Prvé kolo hlasovania prebehne od 3.11.2020 do 8.11.2020 (23:59).

Druhé kolo hlasovania,do ktorého postúpia štyria finalisti, sa uskutoční v termíne od 10.11.2020 do 15.11.2020 (23:59).

Celkové vyhodnotenie a finále súťaže SAFi sa uskutoční 16.11.2020 v relácii Doma je doma o 16:45.

 

Článok 6: Postup výberu

Súťaž SAFi 2020 vyhlási dvoch víťazov, ktorých vyberá odborná porota a diváci postupom pozostávajúcim z dvoch kôl.

  1. kolo:V prvom kole hlasovania, ktoré sa uskutoční od 3. 11. 2020 (spustenie v relácii Doma je doma o 17:15 h) do 8. 11. 2020 23:59 h budú vybraní 4 finalisti a to nasledovne: dvaja postupujú na základe najväčšieho počtu diváckych hlasov v internetovom hlasovaní na stránke safi.tvlux.sk, zvyšných dvoch finalistov vyberá odborná porota.

Hlasujúci môže v 1. kole odoslať len jeden hlas.

Priebežné výsledky 1. kola internetového hlasovania nebudú zverejnené. Vyhlásia sa až po ukončení hlasovania v relácii Doma je doma 10.11. 2020 o 17:15 h.

  1. kolo:V druhom kole hlasovania sa porota a hlasujúci rozhodujú medzi štyrmi finalistami. Odborná porota zvolí jedného výhercu. Druhý výherca bude zvolený na základe najvyššieho počtu hlasov v diváckom hlasovaní, ktoré sa uskutoční od 10.11.2020 (spustenie v relácii Doma je doma o 17:15 h) do 15.11.2020 23:59 h, na stránke safi.tvlux.sk.

Hlasujúci môže v 2. kole hlasovať len raz.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v relácii Doma je doma 16. 11. 2020 o 16:45 h.

 

Článok 7: Internetové hlasovanie

  1. kolo hlasovania:

Hlasujúci pridelí svoj hlas jednému súťažnému videu. Po odoslaní hlasu príde hlasujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, potvrdzovací e-mail*.

Hlasovať v 1. kole je možné iba 1-krát.

  1. kolo hlasovania:

Hlasujúci prideľuje 4 videám, ktoré postúpili do semifinále poradie od 1. po 4., pričom ako prvé v poradí je video, ktoré sa hlasujúcemu páči najviac. Po odoslaní hlasu príde hlasujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, potvrdzovací e-mail*.

Hlasovať v 2. kole je možné iba 1-krát.

Všetci hlasujúci sú automaticky zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.

 

(* Upozornenie !!! Emailové domény ako zoznam.sk, pokec.sk, azet.sk, seznam.cz neakceptujú potvrdzujúce emaily, ktoré sú automaticky odosielané z emailu SAFi. V prípade, že hlasujúci posiela svoj hlas z takejto emailovej adresy, budeme započítavať aj tie hlasy, ktoré neboli overené potvrdzujúcim emailom.)

 

Článok 8: Vylúčenie z účasti

Televízia LUX si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ak:

- poruší stanovené pravidlá

- súťažné video bude obsahovať skrytú alebo zjavnú reklamu

- súťažné video nebude spĺňať dané kritériá (pozri článok 4)

- bude zistené falošné priraďovanie hlasov v 1. alebo 2. kole internetového hlasovania

- odošle prihlášku so súťažným videom po stanovenom termíne (31. 10. 2020)

- nie je amatérskym filmárom

 

Článok 9: Autorské práva

Televízia LUX si vyhradzuje právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a komerčné účely. Súťažiaci zodpovedá za to, že všetky osoby účinkujúce v jeho videu boli oboznámené s tým, že video bude použité na prezentačné, mediálne a komerčné účely v TV LUX.

 

Článok 10: Zodpovednosť

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže či predpokladaných termínov súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností.

Odporúča sa nečakať s posielaním prihlášky na poslednú chvíľu, nakoľko môže dôjsť k spomaleniu internetu, problémom so serverom alebo iným problémom, a teda sa môže stať, že lehota uplynie bez toho, aby bola prihláška podaná.

 

Článok 11: Ochrana osobných údajov

Autor berie na vedomie, že zapojením sa do súťaže budú spracúvané poskytnuté osobné údaje na zákonnom podklade § 13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z.z., teda že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je autor. Odovzdané dielo nebude poskytnuté tretím stranám bez súhlasu autora a bude archivované u prevádzkovateľa na dobu neurčitú.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na safi@tvlux.sk.

 

Článok 12: Súhlas s týmito pravidlami

Účastníci súťaže a hlasujúci sú povinní v plnej miere dodržať uvedené pravidlá.

 

Článok 13: Kontakt

Všetky dôležité informácie o súťaži sa nachádzajú na stránke safi.tvlux.sk. V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži môžete kontaktovať koordinátorov súťaže na safi@tvlux.sk.