Pravidlá komplet

Článok 1: Téma súťaže

Televízia LUX pozýva všetkých amatérskych filmárov zapojiť sa do 10. ročníka Súťaže amatérskych filmárov SAFi 2024.  Súťažná téma bude predstavená v relácii Doma je doma 13.02.2024

 

Článok 2: Prihlasovanie a požiadavky na účasť

Súťaž nie je vekovo ohraničená. Zúčastniť sa môžu jednotlivci i skupiny (stretko, trieda, škola, ...). Každý súťažiaci sa do súťaže prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlášky, ktorá je dostupná na internetovej stránke safi.tvlux.sk a to najneskôr do 12.04.2024.

 

Článok 3: Cena

Súťaž SAFi má 2 víťazov.

Výherca, ktorého vyberie odborná porota a výherca, ktorý získa najväčší počet hlasov v diváckom hlasovaní. Vyhrať môžete digitálny fotoaparát Canon EOS R50 čierny + objektív alebo GO PRO HERO12. 

 

Článok 4: Obsahové a technické požiadavky súťažného videa

Súťažné video musí spĺňať nasledovné kritériá:

Technické požiadavky:

 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na safi@tvlux.sk

 

Článok 5: Dôležité termíny

Súťaž sa oficiálne spúšťa v relácii Doma je doma 13.2.2024 o 17:30.

Termín posielania súťažných videí je do 12.04.2024.

Hlasovanie sa uskutoční v dňoch od 23.04.2024 do 28.04.2024 (do 12:00 h) prostredníctvom stránky safi.tvlux.sk.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v relácii Doma je doma 30.04.2025 o 17:05.

 

Článok 6: Internetové hlasovanie

Hlasujúci pridelí svoj hlas jednému súťažnému videu. Po odoslaní hlasu príde hlasujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, potvrdzovací e-mail*.

Hlasovať je možné iba 1-krát.

(* Upozornenie !!! Emailové domény ako zoznam.sk, pokec.sk, azet.sk, seznam.cz neakceptujú potvrdzujúce emaily, ktoré sú automaticky odosielané z emailu SAFi. V prípade, že hlasujúci posiela svoj hlas z takejto emailovej adresy, budeme započítavať aj tie hlasy, ktoré neboli overené potvrdzujúcim emailom.)

 

Článok 7: Vylúčenie z účasti

Televízia LUX si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ak:

- poruší stanovené pravidlá

- súťažné video bude obsahovať skrytú alebo zjavnú reklamu

- súťažné video nebude spĺňať dané kritériá (pozri článok 4)

- bude zistené falošné priraďovanie hlasov v internetovom hlasovaní

- odošle prihlášku so súťažným videom po stanovenom termíne (12.04.2024)

- nie je amatérskym filmárom

 

Článok 8: Autorské práva

Televízia LUX si vyhradzuje právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a komerčné účely. Súťažiaci zodpovedá za to, že všetky osoby účinkujúce v jeho videu boli oboznámené s tým, že video bude použité na prezentačné, mediálne a komerčné účely v TV LUX.

 

Článok 9: Zodpovednosť

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže či predpokladaných termínov súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností.

Odporúča sa nečakať s posielaním prihlášky na poslednú chvíľu, nakoľko môže dôjsť k spomaleniu internetu, problémom so serverom alebo iným problémom, a teda sa môže stať, že lehota uplynie bez toho, aby bola prihláška podaná.

 

Článok 10: Ochrana osobných údajov

Autor berie na vedomie, že zapojením sa do súťaže budú spracúvané poskytnuté osobné údaje na zákonnom podklade § 13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z.z., teda že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je autor. Odovzdané dielo nebude poskytnuté tretím stranám bez súhlasu autora a bude archivované u prevádzkovateľa na dobu neurčitú.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na safi@tvlux.sk.

 

Článok 11: Súhlas s týmito pravidlami

Účastníci súťaže a hlasujúci sú povinní v plnej miere dodržať uvedené pravidlá.

 

Článok 12: Kontakt

Všetky dôležité informácie o súťaži sa nachádzajú na stránke safi.tvlux.sk. V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži môžete kontaktovať koordinátorov súťaže na safi@tvlux.sk.