Víťaz poroty - Kristián Karsa, Kristína Reviľáková, Danka Matejová