Zasvätená osoba:

Robert Dick, Spoločenstvo Lectio Divina, Komárno