dekan Peter Holbička

Tím Farských správ, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto