Farnosť: Povýšenia sv. Kríža, Bratislava - Petržalka I.

Lukáš Sýkora