Farnosť: UPC sv. Košických mučeníkov - Košice

Jozef Palaščák