Farnosť: Kysucké Nové Mesto

Magdaléna Šeríková, Ladislav Šarina