Kantorák Miroslav

Hlasovanie v prvom kole bolo ukončené.