Vilček Barbora

Hlasovanie v prvom kole bolo ukončené.