Eliška Urmínová, Kristína Gáfriková, Lenka Chorvatovičová