Veronika Gavláková, Katarína Ščambová

Hlasovanie v prvom kole bolo ukončené.