Fedor Tadeáš

Hlasovanie v prvom kole bolo ukončené.