Potočná Sandra s rodinou

Hlasovanie v prvom kole bolo ukončené.