Kyjovský Šimon

Hlasovanie v prvom kole bolo ukončené.